Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

відділ міжн зв.jpg

Основні напрямки роботи відділу:

 • Планування і розробка пропозицій по розвитку міжнародних зв’язків в НТУ "Дніпровська політехника";
 • Здійснення заходів по встановленню академічних, науково-технічних, а при необхідності і валютно-фінансових зв’язків з закордонними партнерами;
 • Організація академічних обмінів студентів і науково-педагогічних співробітників, участь фахівців НТУ "Дніпровська політехника" у міжнародних симпозіумах, конференціях, тощо;
 • Організація протокольного забезпечення проведення міжнародних переговорів і ділових зустрічей;
 • Координація роботи та забезпечення звітності структурних підрозділів НТУ "Дніпровська політехніка", підпорядкованих проректору з міжнародних зв’язків;
 • Контроль поточної роботи над міжнародними проектами, які виконуються в НТУ "Дніпровська політехніка";
 • Організація участі університету у міжнародних проектах і програмах; контроль поточної роботи над міжнародними проектами, що виконуються в НТУ "Дніпровська політехніка";
 • Створення перспективних планів робіт ВМЗ;
 • Координація роботи з закордонними партнерами та безпосередня участь у розвитку зв’язків з закордонними партнерами;
 • Забезпечення зв’язків зі службами міжнародного співробітництва міста, області, інших державних і недержавних установ, ВНЗ України та інших країн;
 • Керівництво роботою по створенню в НТУ "Дніпровська політехніка" представництв іноземних фірм і організацій, а також інших госпрозрахункових структур, які пов’язані з міжнародною діяльністю.

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт