Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
 

Відділ міжнародних зв’язків

Ковров Олександр СтаніславовичНачальник відділу – Ковров Олександр Станіславович

Адреса: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий     університет»,

корпус 4, кімн. 31-1, просп. К. Маркса 19,

м. Дніпропетровськ, 49005, Україна

Тел./факс +38 (0562) 470766

E-mail: kovrov.o.s@nmu.one

Відділ міжнародних зв’язків (ВМЗ) є окремим структурним підрозділом Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» (НГУ), основне призначення якого полягає у забезпеченні ефективної міжнародної діяльності університету, взаємовигідної і цілеспрямованої взаємодії з суб’єктами освітньої та наукової діяльності різних країн, у створенні та розвитку довгострокових відносин із закордонними партнерами на підставі паритету і взаємної зацікавленості, обміні інтелектуальними ресурсами, у розвитку академічної мобільності, а також зміцненні міжкультурних і ділових зв’язків.

Основні напрямки роботи відділу:

 • Планування і розробка пропозицій по розвитку міжнародних зв’язків в НГУ;
 • Здійснення заходів по встановленню академічних, науково-технічних, а при необхідності і валютно-фінансових зв’язків з закордонними партнерами;
 • Організація академічних обмінів студентів і науково-педагогічних співробітників, участь фахівців НГУ у міжнародних симпозіумах, конференціях, тощо;
 • Організація протокольного забезпечення проведення міжнародних переговорів і ділових зустрічей;
 • Координація роботи та забезпечення звітності структурних підрозділів НГУ, підпорядкованих проректору з міжнародних зв’язків;
 • Контроль поточної роботи над міжнародними проектами, які виконуються в НГУ;
 • Організація участі університету у міжнародних проектах і програмах; контроль поточної роботи над міжнародними проектами, що виконуються в НГУ;
 • Створення перспективних планів робіт ВМЗ;
 • Координація роботи з закордонними партнерами та безпосередня участь у розвитку зв’язків з закордонними партнерами;
 • Забезпечення зв’язків зі службами міжнародного співробітництва міста, області, інших державних і недержавних установ, ВНЗ України та інших країн;
 • Керівництво роботою по створенню в НГУ представництв іноземних фірм і організацій, а також інших госпрозрахункових структур, які пов’язані з міжнародною діяльністю.
 
© 2006-2021 Інформація про сайт