Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ННЦ МС.jpg

Навчально-науковий центр міжнародного співробітництва (ННЦ МС) є структурним підрозділом Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» (НГУ), створеним згідно з наказом ректора №286-л від 3 березня 2011 р.

Головне призначення ННЦ МС полягає у забезпеченні ефективної міжнародної діяльності Державного ВНЗ «НГУ» – взаємовигідній і цілеспрямованій взаємодії з суб’єктами освітньої та наукової діяльності різних країн, створенні та розвитку довгострокових відносин із закордонними партнерами на підставі паритету і взаємної зацікавленості, обміні інтелектуальними ресурсами, розвитку академічної мобільності, а також зміцненні міжкультурних і ділових зв’язків.

Основні напрямки роботи:

 • Планування і розробка пропозицій по розвитку міжнародних зв’язків НГУ;
 • Здійснення заходів по встановленню академічних, науково-технічних, а при необхідності і валютно-фінансових зв’язків із закордонними партнерами;
 • Розвиток співпраці НГУ з міжнародними освітніми, науковими та іншими організаціями, установами, фондами;
 • Організаційне, інформаційно-методичне та технічне забезпечення участі НГУ у міжнародних освітніх і наукових проектах, програмах, конкурсах; контроль поточної роботи над міжнародними проектами, що виконуються в НГУ;
 • Організація академічних обмінів студентів і науково-педагогічних працівників, організація участі фахівців НГУ у міжнародних симпозіумах, конференціях, тощо;
 • Протокольне забезпечення проведення міжнародних переговорів, ділових зустрічей та інших заходів;
 • Налагодження зв’язків з бізнесом, недержавними, некомерційними та іншими організаціями, налагодження міжкультурної комунікації;
 • Координація роботи з закордонними партнерами;
 • Забезпечення зв’язків з міжнародними службами міста, області, інших державних і недержавних установ, ВНЗ України та інших країн;
 • Координація роботи по створенню в НГУ представництв іноземних фірм і організацій, а також інших госпрозрахункових структур, які пов’язані з міжнародною діяльністю;
 • Забезпечення зовнішньоекономічної діяльності НГУ в галузі вищої освіти щодо провадження освітньої діяльності, пов’язаної з навчанням іноземних громадян;
 • Організація маркетингу та рекламно-інформаційної діяльності у сфері експорту освітніх послуг;
 • Участь в організації навчального процесу та провадженні освітньої діяльності, пов’язаної з навчанням іноземних громадян.

Структура ННЦ МС:

 

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт