Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ННЦ МС.jpg

baltijas starptautiska akademija.png


Науково-педагогічне стажування 

«Проблеми дистанційного навчання 
під час здобуття вищої технічної освіти» 
м. Рига, Латвійська Республіка 
27 лютого – 9 квітня 2023 року


До участі запрошуються науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями в сфері технічних наук.

Навчальне навантаження стажування становить 6 кредитів ЄКТС (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожного дня впродовж 6 робочих тижнів.

Голова організаційного комітету: 
Станіслав Бука, доктор економічних наук, професор, ректор Балтійської міжнародної академії.

Організаційний комітет: 
Ірина Плотка, доктор психологічних наук, професор, Балтійська міжнародна академія; 
Тетяна Юркевич, доктор юридичних наук, доцент, Балтійська міжнародна академія;
Алла Ільїна, доктор економічних наук, доцент, Балтійська міжнародна академія.

Форма участі: дистанційна. 
Мова тез доповідей: латиська, англійська, українська.

Прийом матеріалів триває до 24 лютого 2023 року (включно)

Учасникам необхідно:

1. Заповнити заявку

2. Надіслати на електронну адресу tech@cuesc.org.ua

- тези науково-методичної доповіді за профілем роботи в навчальному або науковому закладі України; 

- після отримання реквізитів надіслати електронну копію квитанції про сплату організаційного внеску.
Тема листа: на стажування з технічних наук.

Проходження науково-педагогічного стажування без підготовки науково-методичної доповіді неможливе.

Кожен учасник отримує сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами із зазначенням погодинної програми) та друкований збірник тез науково-методичних доповідей.

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування в науковій установі у країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звань доцента, професора та старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (з урахуванням останніх змін згідно з Наказом МОН України № 322 від 17 березня 2021 р.), а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Детальна інформація про стажування міститься на сайті та в інформаційному листі.Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт