Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ННЦ МС.jpg 

Навчально-науковий центр міжнародного співробітництва (ННЦ МС) є структурним підрозділом Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" (НТУ "ДП"), створеним згідно з наказом ректора №286-л від 3 березня 2011 р.

Головне призначення ННЦ МС полягає у забезпеченні ефективної міжнародної діяльності Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" – взаємовигідній і цілеспрямованій взаємодії з суб’єктами освітньої та наукової діяльності різних країн, створенні та розвитку довгострокових відносин із закордонними партнерами на підставі паритету і взаємної зацікавленості, обміні інтелектуальними ресурсами, розвитку академічної мобільності, а також зміцненні міжкультурних і ділових зв’язків.

© 2006-2021 Інформація про сайт