Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ннцмс.jpg 

Рогоза Михайло Валентинович

Директор центру, заступник проректора з міжнародних зв’язків –

професор Рогоза Михайло Валентинович

Адреса: Державний вищий навчальний заклад «Національний

гірничий університет»,

корпус 4, кімн. 31-2, просп. К. Маркса 19,

м. Дніпропетровськ, 49005, Україна

Тел./факс +38 (0562) 470766

E-mail: rogozam@nmu.org.ua


Навчально-науковий центр міжнародного співробітництва (ННЦ МС) є структурним підрозділом Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» (НГУ), створеним згідно з наказом ректора №286-л від 3 березня 2011 р.

Головне призначення ННЦ МС полягає у забезпеченні ефективної міжнародної діяльності Державного ВНЗ «НГУ» – взаємовигідній і цілеспрямованій взаємодії з суб’єктами освітньої та наукової діяльності різних країн, створенні та розвитку довгострокових відносин із закордонними партнерами на підставі паритету і взаємної зацікавленості, обміні інтелектуальними ресурсами, розвитку академічної мобільності, а також зміцненні міжкультурних і ділових зв’язків.

© 2006-2020 Інформація про сайт