Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ННЦ МС.jpg

основні напрями.jpg

 • Планування і розробка пропозицій по розвитку міжнародних зв’язків НТУ "ДП";
 • Здійснення заходів по встановленню академічних, науково-технічних, а при необхідності і валютно-фінансових зв’язків із закордонними партнерами;
 • Розвиток співпраці НТУ "ДП" з міжнародними освітніми, науковими та іншими організаціями, установами, фондами;
 • Організаційне, інформаційно-методичне та технічне забезпечення участі НТУ "ДП" у міжнародних освітніх і наукових проектах, програмах, конкурсах; контроль поточної роботи над міжнародними проектами, що виконуються в НТУ "ДП";
 • Організація академічних обмінів студентів і науково-педагогічних працівників, організація участі фахівців НТУ "ДП" у міжнародних симпозіумах, конференціях, тощо;
 • Протокольне забезпечення проведення міжнародних переговорів, ділових зустрічей та інших заходів;
 • Налагодження зв’язків з бізнесом, недержавними, некомерційними та іншими організаціями, налагодження міжкультурної комунікації;
 • Координація роботи з закордонними партнерами;
 • Забезпечення зв’язків з міжнародними службами міста, області, інших державних і недержавних установ, ВНЗ України та інших країн;
 • Координація роботи по створенню в НТУ "ДП" представництв іноземних фірм і організацій, а також інших госпрозрахункових структур, які пов’язані з міжнародною діяльністю;
 • Забезпечення зовнішньоекономічної діяльності НТУ "ДП" в галузі вищої освіти щодо провадження освітньої діяльності, пов’язаної з навчанням іноземних громадян;
 • Організація маркетингу та рекламно-інформаційної діяльності у сфері експорту освітніх послуг;
 • Участь в організації навчального процесу та провадженні освітньої діяльності, пов’язаної з навчанням іноземних громадян.

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт