Національний гірничий університет — відповідність Часу

Додаток до наказу

ректора Державного ВНЗ «НГУ»

від «25» січня 2011 р. № 115-л

 

ПОЛОЖЕННЯ

про службові відрядження за кордон та закордонні стажування працівників
Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»


© 2006-2018 НГУ Інформація про сайт