Національний гірничий університет — відповідність Часу

Навчання іноземців

 Підготовка висококваліфікованих фахівців для зарубіжних країн в Національному гірничому університеті здійснюється з 1949 року. За минулі роки понад 700 іноземців з 27 країн світу отримали дипломи про повну вищу освіту, 19 найбільш успішних випускників-іноземців захистили дисертації та отримали науковий ступінь «доктор філософії».

Сьогодні в багатьох країнах Африки Азії, Латинської Америки та Австралії, Центральної Європи та Близького сходу випускники нашого університету займають інженерні посади, керують підприємствами і організаціями, очолюють наукові установи та фірми.

Освітні послуги:

Навчання на підготовчому відділенні; 

Підготовка фахівців:

- за ступенями вищої освіти: бакалавр, магістр;

- за науковими ступенями: доктор філософії, доктор наук;

Післядипломна освіта – стажування.  

         Форма навчання:

-   очна (денна);

   -   заочна (дистанційна).

Терміни навчання:

- Підготовче відділення - 1 рік;

- Бакалавр - 4 роки;

- Спеціаліст - 1 рік;

- Магістр - 1 рік 5 місяців;

- Аспірант - 4 роки.

Вартості навчання на рік:

- Підготовче відділення - 1400 дол. США

- Бакалавр -  2000 - 2100 дол. США

- Магістр - 2100 - 2300 дол. США 

- Аспірант - 3000 дол. США.

Навчально-науковий центр підготовки іноземних громадян (ННЦ ПІГ)

Контакти:

Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»,

корпус 4, кімн. 31-3, просп. Д. Яворницького 19,

м. Дніпро, 49005, Україна

Тел. +38 (056) 3730740, факс +38 (0562) 470766

Директор центру – Петровський В’ячеслав Іванович

E-mail: petrovskiyv@nmu.org.ua


Education


© 2006-2017 НГУ Інформація про сайт